Augustow Nocleg Corvette

Augustow Nocleg Corvette

Nowatorskim niepoznaki podróżują korzyść filmu kuma jego film charakterystyki czy delegacja Okręgu Mazowieckiego Związku Oficerów Rezerwy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego uczestniczyłaroczystościkazji obchodów Powiatowego Dnia Strażakakład delegacji ZOR RP Okręg Mazowiecki im. Marszałka Józefa Piłsudskiego wchodzili: płk. rez. Józef Borecki, kptt. spocz. Józef Lemański, st. sierż. rez. Zbigniew Frydrychowicz, sierż. rez. Tadeusz Bieńkowski. Uroczystości rozpoczęły się mszą śwościele parafialnymanówku Pierwszymabożeństwie uczestniczyły poczty sztandarowe ochotniczychawodowych straży pożarnych powiatu legionowskiego, zaprzyjaźnionych gminiemiecumunii oraz licznie zebrani mieszkańcy. Dalsze uroczystości odbyły sięejonie remizy OSP Krubin, która obchodziła jubileusz 95- istnienia. Wielu druhów zostało odznaczonych medalami za wieloletniąfiarną służbę. Marszałek Województwa Mazowieckiego Struzik przyznał OSP Krubin medal „Pro Mazovia który wręczył jubilatom pełnomocnik marszałka Artur Pozorekolei wójt gminy Wieliszewrzewodniczący rady gminy dokonali wręczenia kluczyków do zakupionego przez gminę samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Krubin. Życzenia od Senatu RP dla wszystkich druhów przekazała senator Aksamit. Dalsze uroczystości przebiegałyadosnejiłej atmosferze wspólnej zabawy, którą rozpoczął występ mażoretek Młodzieżowej Orkiestry Dętejłońska. 12 maja 2013 rokuościele garnizonowymoznaniu została odprawiona Msza św8. rocznicę śmierci Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, 43. rocznicę śmierci gen. broni Władysława Andersa oraz rocznicę rozpoczęcia przez żołnierzyorpusu Polskiego zwycięskiego szturmu wzgórza Cassino. Eucharystii przewodniczył proboszcz parafii wojskowej ks. mjr Andrzej Piersiak. Intencję mszalną zamówił Związek Oficerów Rezerwy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. We Mszy św. uczestniczył poczet sztandarowy Związku pod dowództwem Prezesa Kołaolsztynie ppor. inż. Macieja Myczki oraz parafianieym liczne grono członków Związku wrazodzinami. Władze Zarządu Głównego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego reprezentowali Prezes ZG płk mgr Stanisław Tomaszkiewicze Prezes ZG płk dr Wiesław Światłowski oraz Prezes Okręgu Wielkopolska płk inż. Mieczysław Chęcińskirezes Koła nr Poznaniu ppłk dypl. Jacenty Góraloku Wiaryowód owocnej współpracy, za krzewienie wartości religijno-patriotycznych, szczególnie wśród młodego pokolenia Zarząd Główny ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego wyróżnił Parafię Cywilno-Wojskową pw. Podwyższenia Krzyża Świętego Złotym Medalem Zasługi dla Związku Oficerów Rezerwy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Przyznane parafii, po raz pierwszy od 1991 roku związkowe wyróżnienie zakończenie Mszy św. ręce kapelana garnizonu ks. mjr. Andrzeja Piersiaka wręczył Prezes płk mgr Stanisław Tomaszkiewicz. Akt ten spotkał sięznaniemplauzem zgromadzonych parafian. Udział delegacji ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiegoroczystości 68 Rocznicy zakończenia II wojny światowej przy pomniku Żołnierza Polskiego Ambasadzie RPerlinie. Kwirynów Stare Babice maj 2013okłosie babickiej akcji „Pomoc Polakom Litwieipcuierpniu 2009ostała przeprowadzona terenie gminy Stare Babice, udana akcja wsparcia naszych rodaków Litwie. Jej konkretnym zadaniem była pomoc społeczeństwu gminy Turgieletrzymaniu zagrożonej likwidacją tamtejszej szkoły średniej im. Ksawerego Brzostowskiego. Zapotrzebowanie niezbędne do remontu szkoły materiały, przesłane przez turgielskiego starostę, udało się wypełnić darami. Przy okazji akcji pomocy materialnej Polakom Litwieowiecie solecznikowskim, odczuliśmy pozytywną zmianę uwalniającą ich od przygnębiającego osamotnienia, trwającego przez długie lata panowania władz komunistycznych. Inicjatywa pomocytórej informujemy powstałanspiracji Koła Związku Oficerów Rezerwy RP im. Obrońców Radiostacji Babice, konkretnie jego prezesa Pana kmdr ppor. dr. inż. Puściana. Po zakończonej akcji, starosta Turgiel Pan Wojciech Jurgielewicz przesłał ręce starosty powiatu Warszawskiego Zachodniego Pana Żychlińskiego podziękowanie za gościnność delegacji starostwa Turgielskiegoolsceomoc Polakom Litwie. Szczególne wyrazy wdzięczności skierowano do Pana Komandora Puścianaadnego gminy Stare Babice Pana Tomasza Szuby. Dziś, podobnie jakatach ubiegłych, szybka pomoc społecznaolski, może uchronić turgielan od pozbawienia ich prawa do nauczania dziecięzyku ojczystym. Koło Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Obrońców Radiostacji Babicetarych Babicach, apeluje do wszystkich lokalnych społecznościolsceainteresowanie się tym problemem. Zarząd Koła Związku Oficerów Rezerwy RP im. Obrońców Radiostacji Babicetarych Babicach8 rocznicę śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiegozkole Podstawowejiątku woj. Łódzkie dla uczczenia Patrona Szkoły odbyło się uroczyste spotkanie społeczności szkolnejdziałem sekretarza Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP kptt. spocz. mgr. Osadyzłonka Zarządu Głównego, prezesa Okręgu Łódzkiego ZOR RP ppłkt. spocz. mgr. inż. Aleksandra Rzeźnika. Członkowie ZORRPdyninolińskiościńskiuligowskirużycki. Wasilewski brali udziałroczystościach organizowanych przez władze samorządowe Gdyniarynarkę Wojenną5. br. Obchody Dnia Flagi Państwowejarw Narodowych5. br. Uroczystości związanebchodami Święta Konstytucjiaja, zaprzysiężenia OM. Błyskawica młodego rocznika organizacji ZS. Strzelec oraz uroczystościachperze Bałtyckiejdańsku organizowanych przez Marszałka Województwa