Augustów Noclegi Dla Wycieczek

Augustów Noclegi Dla Wycieczek

Się interpretatorzy jej wiosna można do tak jak każdy mrozie Wolsztyna Andrzej Rogozinski członek ZORednocześnie honorowy patron wystawy, która zgromadziła wielu znamienitych gości. Wśród nich byli przedstawiciele władz samorządowych miasta, gminyowiatu wolsztyńskiego. Komisarzem wystawy był ppor. rez. Maciej Myczka członek Zarządu Głównego. Słowo wstępne temat życiazieła rotmistrza Witolda Pileckiego przedstawił dr Włodzimierz Kwaśniewicz Wiceprezes Zarządu Głównego ZOR. Byli także kol. ppłk dypl. Jacenty Góral, mjr Osada, kpt. Jacek Beherendt, oraz wolsztyńscy członkowie ZOR. Nie zawiedli także kombatanci zrzeszeniK RPWP. Wystawa wzbudziła wielkie zainteresowaniemocje. Obecni byli dyrektorzy szkółerenu powiatu wolsztyńskiego, lokalna prasa oraz TV poznańskaokalna. Wystawa potrwa do 26 wrześniauż od dzisiaj jest dostępna dla wszystkich chętnych, ze szczególnym uwzględnieniem starszych dzieciłodzieży. Współorganizatorem wystawy jest Wolsztyński Dom Kultury, który udostępnił salę wystawową. Poznań, dniarześnia 2013a zaproszenie Ambasadora RPerlinie Pana dr. Jerzego Margańskiego4.rocznicę wybuchu II Wojny Światowej, delegacja Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego uczestniczyłaroczystości złożenia wieńcówwiatów pod pomnikiem Żołnierza Polskiegoerlinie. Prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP, płkt. spocz. Stanisław Tomaszkiewicz przedstawił Ambasadorowi poczet sztandarowyowódcę pocztu ppor. inż. Macieja Myczkę, wiceprezesa Związku płk. rez. dr. inż. Wiesława Światłowskiego, członka Zarządu Głównego ZOR RP mjr. mgr. Zenona Sternika, dowódcę „Młodych Marszałka Józefa Piłsudskiego” ks. kapelana Krystiana Frąckowiakazasie okolicznościowego spotkaniambasadzie RP dokonano oceny dotychczasowej współpracydziału naszej oficerskiej Wspólnotyorocznych uroczystościachniu Zwycięstwaybuchu II Wojny Światowejerliniewiązku ze zmianami kadrowymimbasadzie, dokonano wyboru nowego prezesa Koła Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Został nim Konsul Generalny st. sierż. pchor. Tadeusz Olewiński. Delegacja Związku spotkała się równieżowym Attache Obrony płk. Tomaszem Nojmilerem, który został poinformowanyziałalności statutowej naszej organizacji. Udział Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiegobchodach Święta Wojska Polskiegodyni Poznań, dnia 27 sierpnia 2013arszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Marek WOŹNIAK edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego dla szkół podstawowych, gimnazjalnychonadgimnazjalnych pt„Marszałek Józef Piłsudski jako mąż stanu, politykowódcaczach współczesnego młodego pokolenia którego finał odbył się 17 listopada 2012 Muzeum Wojska Polskiegoarszawie, Szkoła Podstawowa nr Wolsztynierupie szkół podstawowych zajęłaiejsceonkursie wzięło udział prawie 700 szkółałej Polski. Szkołazieci otrzymały wiele nagródyplomówn. od Ministra Kulturyziedzictwa Narodowego, Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Edukacji Narodowej. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, zwycięski zespół Szkoły Podstawowej nr Wolsztyna, zaprosił do zwiedzania Pałacu Prezydenckiego, co stało się faktemadością dzieci, opiekunówyrektora Szkoływagi ogromne sukcesyziedzinie patriotyczno-obywatelskiego wychowania dzieci oraz bardzo dobre wyniki edukacyjno-wychowawcze Szkoły jako całości, które potwierdza Dyrektor Szkoły, Pan mgr Artur Łozińskiiśmie skierowanym do prezesa Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiegoniazerwca 2013rezydium Zarządu Głównego Związku postanowiło wystąpić do Zarządu Województwa Wielkopolskiegohonorowanie zasług Szkoły Podstawowej nromnika Tysiąclecia Państwa Polskiego im. Michała Drzymałyolsztynieoku 50- swojego istnienia, Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego. Poznań, dnia 16 sierpnia 2013rezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Bronisław Komorowskikazji Święta Wojska Polskiego 15 sierpnia 2013aprosił uroczystośćpotkanie prezesa Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego płkt. spocz. Stanisława Tomaszkiewiczarakcie spotkania była okazja do rozmówiłach Zbrojnychunkcjonowaniu naszej oficerskiej Wspólnoty. Prezes Związku miał okazję do złożenia gratulacjiyczeń wielu żołnierzom wyróżnionych odznaczeniamiwansami kolejneierwsze stopnie generalskie. Życzenia dla wszystkich członków Związku Oficerów Rezerwy RPaszych sympatyków, ręce prezesa Stanisława Tomaszkiewicza, przekazał Pan Prezydent Bronisław Komorowskimieniu Związku, płk Stanisław Tomaszkiewicz przekazał serdeczne pozdrowieniaajlepsze życzenia Zwierzchnikowi Sił Zbrojnych, Panu Prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemuego Małżonce, Panu Premierowi Donaldowi Tuskowi, Ministrowi Obrony Narodowej Panu Tomaszowi Siemoniakowi, Szefowi Biura Bezpieczeństwa Narodowego Panu Profesorowi Stanisławowi Koziejowi, Szefowi Sztabu Generalnego, dowódcom rodzajów sił zbrojnych oraz wielu Przyjaciołom naszej organizacji, którzy brali udziałej godnej uroczystościpotkaniu. Przemówienie pożegnalne pogrzebie śp. por. dr. Józefa Ladrowskiego wiceprezesa Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP Panie Poruczniku Doktorze Ladrowski. Przybyliśmy poznańską Nekropolię, abyronie Twojej Rodziny, najbliższych, przyjaciół, wielu oficjalnych delegacji gospodarczychamorządowych Miasta Poznania, Środy Wielkopolskiej, Wolsztyna, Wojska Polskiego, wszystkich okręgów Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Cię pożegnać. Żegna Cię również delegacja Ambasadyttachatu Wojskowego RPerlinie. Żegnamy dziś Człowieka, który swoim życiorysemziałalnością zaświadczał wielką miłośćłęboki patriotyzm do Poznania, Wielkopolski,