Augustów Noclegi Nad Jeziorem Tanie Bilety

Augustów Noclegi Nad Jeziorem Tanie Bilety

Pan kleks nami jeszcze monolith to dwuletni już następca praca Związku przez osoby, które do niedawna pełniłyyboru kierownicze funkcje. Osoby te czynią starania zmierzające do rejestracji Związku Oficerów Rezerwy RP, ale już bez imienia Zacnego Patronaarszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Należy postawić pytanie, czy te osoby nie zdają sobie sprawyczywistego faktu, jakim jest tożsamość naszej społecznej Wspólnoty, opartej fundamencie wzorca osobowego Wybitnego Patrona, Wielkiego Polakan. któremu Polska zawdzięcza odzyskaną po 123 latach zaborów Niepodległość Deprecjonowanie naszego Związku oraz próby eliminowania Patronaazwy organizacji, nie są do pogodzeniaawołaniem jakim jest Strzec godności oficera Wojska Polskiego Takie działania mają miejsce terenie Okręgów: Mazowieckiegoodkarpacko-Lubelskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Prezydium Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP Poznań, dniaelegacja Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiegorezydenta miasta 12 lutego 2013 roku prezydent Miasta Legionowo Smogorzewski przyjął delegację Okręgu Mazowieckiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Okręg Mazowiecki ZOR RP reprezentowali: członek Zarządu Głównego ZOR RP, pełniący obowiązki prezesa Okręgu Mazowieckiego płkt. spocz. Józef Borecki oraz ppłk rez. Wiesław Patuła, zastępca prezesa Okręgu, prezes Koła NrOR RPegionowie. Delegaci złożyli prezydentowi serdeczne podziękowanie za dotychczasową owocną współpracęspieranie inicjatyw Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Jednymakich przedsięwzięć był finał mazowieckiego konkursu „Marszałek Józef Piłsudski jako mąż stanu, politykowódcaczach współczesnego młodego pokolenia zorganizowany we współpracyokalnymi władzami 22 czerwca 2012 sali widowiskowej Urzędu Miasta. Zapoznano prezydentabecną sytuacjąkręgu Mazowieckim Związkurzedstawiono zagadnienia do współpracy rok bieżący. Ppłk rez. Wiesław Patuła wręczył prezydentowi podziękowanie od członkówarządu Koła Nrraz przekazał okolicznościową statuetkę Związkuznaniu zasług dla Związku Zarząd Główny ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego uhonorował prezydenta Srebrnym Medalem „Za Zasługi Dla ZOR RPmieniu Zarządu Głównego ZOR RP odznaczenie wręczył płkt. spocz. Józef Borecki. Prezydent Smogorzewski wyraził podziękowanie za dotychczasową współpracękręgiem Mazowieckim ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz za otrzymane odznaczenie. Jak przyznał, było ono dla niego wielkim, lecz miłym zaskoczeniem. Fot. Rozstanieundurem 31 stycznia 2013 Muzeum Wojska Polskiego uroczyście żegnano odchodzącegozynnej służby płk. Jarosława Dębskiego szefa Oddziału Komunikacji Społecznej Departamentu Wychowaniaromocji Obronności MON. Kończącego służbę oficeramieniu Ministra Obrony Narodowej, pożegnał Pan Krzysztof Sikora Radca Generalny-Koordynatorionie Sekretarza Stanu MON, wręczając mu Szablę Honorową Wojska Polskiegoroczystości uczestniczyło kierownictworacownicy Departamentu Wychowaniaromocji Obronności, przedstawiciele organizacji pozarządowych, rodzina oraz przyjaciele. Reprezentujący Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, prezes Okręgu Mazowieckiego płk rez. Józef Boreckiznaniu zasługym również dla naszej oficerskiej społeczności, odznaczył płk. Dębskiego Złotym Medalem Za Zasługi Dla Związku Oficerów Rezerwyrzyjaznej atmosferze nie zabrakło serdeczności, słów uznania, wdzięcznościodziękowań składanych żegnanemu żołnierzowi Największe Koło Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Nr Poznaniu nosi imię Marszałka Edwarda Śmigłego Rydza. Swoją działalnośćoku 2013 rozpoczęło Mszą św 22 styczniantencji żyjącychmarłych członków Związku oraz poległychowstaniu Styczniowym 1863 roku. Prezes Koła ppłk dypl. Jacenty Góral po Mszy św witając spotkaniu 60-cio osobową społeczność przypomniał, że mija 150 rocznica tego powstańczego zrywu. Objął on tereny Królestwa Polskiego, Litwy, Białorusizęści Ukrainy. Akcją kierował Centralny Komitet Narodowy, przekształcony następnieymczasowy Rząd Narodowy. czele Powstania stanął dyktator Ludwik Mierosławskiarian Langiewiczd października Romuald Traugutt Ksiądz mjr Andrzej Piersiak proboszcz Garnizonu Poznań po Mszy śwaplicy Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi odmówił modlitwy nawiązujące do świąt Bożego Narodzeniaozpoczęła się uroczystość opłatkowa zebranych oficerów WP. Życzenia noworoczne złożył wiceprezes Zarządu Głównego ZOR RP im. Marszałkaiłsudskiego płk dr inż. Wiesław Światłowskirezes Okręgu Wielkopolskiego płk inż. Mieczysław Chęciński. Później nastąpiło wzajemne składanie życzeńspólne śpiewanie kolęd. Spotkanie upłynęłoerdecznej koleżeńskiej atmosferze. Poznań, dniazłonek Zarządu Głównego Prezes Okręgu Mazowieckiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Pan płk rez. mgr Józef Borecki Szanowny Panie Prezesie, Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiegorudnia 2012cenił działalność płk. rez. Kabatyostawił mu zarzut nieprzestrzegania Statutuziałalność szkodę Związku Oficerów Rezerwy RP terenie Okręgu Mazowieckiegoej sytuacji Zarząd Głównyniurzyjął następujące uchwałykierował sprawę wykorzystywania przez płk. rez. Kabatę funkcji organizacyjnejutorytetu Związku Oficerów Rezerwy RP do celów prywatnychsobistych, do rozpatrzenia przez Sąd Koleżeńskinstancji Okręgu Kujawsko-Pomorskiego Związku Oficerów Rezerwy RPawiesiłykonywaniu funkcji prezesa Okręgu Mazowieckiego Związku Oficerów Rezerwy RP, Pana płk. rez. Kabatęowierzył obowiązki prezesa Okręgu Mazowieckiego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, członkowi Zarządu Głównego Związku Panu płk. rez. mgr. Józefowi Boreckiemuyrazami szacunkuołnierskim pozdrowieniem Prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego płkt. spocz. Stanisław Tomaszkiewiczrudnia 2012arząd Główny Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, określił Program działalności013ROGRAM działalności Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego013. Działalność ideowo-programowa oparciutatut Związku Oficerów Rezerwy RP, przyjęty przez Walne Zebranie Delegatówniu 27 września 2008ależy maksymalnie zaktywizować Główną Komisję Historycznąelu promowania racji historycznych, dochowując wierności ideiyśli filozoficznej Marszałka Józefa Piłsudskiegoziałalność merytorycznąrganizacyjną ukierunkować optymalną realizację zadań wynikającychchwał przyjętych przez Krajowy Zjazd Delegatów Związku Oficerów Rezerwy RPniurześnia 2012I. Działalność organizacyjnaszystkie ogniwa Związku podejmują wysiłektaraniabszarze rozwoju ilościowegoakościowego ogniw terenowychrajuoza granicamibaćobre relacje interpersonalneładzami samorządowymi, administracyjnymi, wojskowymiościelnymibszarze działania kółkręgówktywizując działalność członkówympatyków Związkubszarze patriotyczno-obronnegobywatelskiego wychowania młodego pokolenia, należy poszukiwać skutecznych form współpracy ze szkołami, wydziałami oświatyuratoriumziałalność merytorycznądniesieniu do organizacji lub uczestnictwaroczystościach rocznicowychaństwowych, proponuje się przyjmować lub partycypowaćartnerskiej współpracyrzędamiealizacji rocznego kalendarza imprezminie, garnizonie, regionie, województwieroczystości organizowane przez wszystkie ogniwa Związku 150. rocznica Powstania Styczniowego Święto Związku Oficerów Rezerwy