Noclegi Augustow Paproć

Noclegi Augustow Paproć

2008 roku nie ról jak bóg pajęcze inteligencji niż cała tworząc najróżniejsze dekoracje bożonarodzeniowe pod czujnym okiem swoich wychowawców oraz pań prowadzących warsztaty Anny Matusikatarzyny Kupeček. Nasze ozdoby cieszyły zarówno oko, jaktały się małym co nieco dla naszych brzuszków. Prace powstałe podczas tegorocznych warsztatów Bożonarodzeniowych stały się piękną dekoracją świątecznąlasacha korytarzu naszej szkoły. Oprócz tego, były bardzo chętnie kupowane zorganizowanymaszej szkole kiermaszu świątecznym za co wszystkim kupującym bardzo dziękujemyapraszamy za rok przygotupečekalrudnia uczniowie klas IIIA1IIA2 gimnazjum wraz ze swoimi wychowawczyniami uczestniczyliarsztatach socjoterapeutycznych dotyczących regułonsekwencji zachowania. Rzetelną pracą wykazali się nie tylko uczniowie, ale również panie wychowawczynie. Podczas spotkania omówione zostały formy aktywności uczniów podczas trwania lekcji. Wskazano właściweiewłaściwe zachowania. Uczniowie uzasadniali konieczność przestrzegania zasadodziennym życiu. Wspólnie zastanawiano się nad jest nauczycielim jest uczeń. Efektem tych rozważań było określenie właściwych relacji pomiędzy uczniamiauczycielami. Uczniowie spisali zasady dotyczące sposobu zachowania się wobec nauczycieli właściwego traktowania koleżanekolegów stosunku do nauki szkolnej zachowaniazasie lekcji rozwiązywania konfliktów. Warsztaty zakończyły się analizą Szkolnego Systemu Nagródar. Wszyscy mają nadzieję, że od tej chwili gimnazjalistom łatwiej będzie dostosować się do szkolnej rzeczywistości. przygotkrejko-Rygielal Nad problemem dotyczącym rozmowyauczycielami oraz sposobem zdobywania zaufania pedagogów pochylili się podczas listopadowego apelu SRU gimnazjaliści. Wszyscy uczniowie zgodnie stwierdzili, że odpowiedź powinna brzmieć: normalnie. Jednak ważnerudne okazało się określenie reguł zachowania wobec wychowawców. Po długiejyczerpującej pracy młodzież stwierdziła, że: należy zachowywać się naturalnie, słuchać tego, co mówią nauczyciele, odnosić się do nauczycielizacunkiemyć wobec nich szczerym. Wszyscy uczniowie gimnazjum wiedzą już, że nie należy się bać rozmówauczycielami, przecież tak naprawdę nie różnią się one niczym od rozmównnymi ludźmi. Gimnazjaliści bogatsię wiedzęatwością będą teraz budować swoje relacjeauczycielami. przygotkrejko-Rygielal Listopadowe dni tolerancji rozpoczęliśmy spotkaniemichałem Deptą, który opowiedział namyciu pierwotnych plemion Papui-Nowej Gwinei. Michał przedstawił świat szczęśliwych choć żyjących prostogodzieaturąogiem, ludzi. kolejne spotkanie zaprosiliśmy wolontariusza pracującegoaszej szkole Turka Hamdiego. Hamdi opowiedziałóżnych regionach swej ojczyzny prezentując tańce ludowe oraz zabytki. Uczniowie mieli okazję spróbować gry ludowych instrumentach smyczkowychtrunowych pochodzącychurcjiakże skosztować prawdziwej tureckiej herbaty. Oprócz spotkańzkole odbyły się trzy wyjściarakcie pierwszego zwiedziliśmy cerkwie: prawosławną oraz grekokatolicką. Drugie było spaceremojciechem Wasilewskim po Kazimierzu szlakiem kultury żydowskiej. Weszliśmy do trzech synagogakże byliśmy cmentarzu żydowskim. Ostatnie wyjście odbyło się pod Dom Turecki jedyny akcent islamskirakowieeligii znowu opowiedział Hamdi. Następnym punktem tej wycieczki był Kościół Ewangelicko-Augsburski, po którym oprowadził nas wikariusz parafii. Dzięki Dniom Tolerancji zapoznaliśmy się ze świadectwami kultury mniejszości religijnychrakowie. przygotłuszekal 22 listopada 2013r. uczniowie klasy ZETczestniczyliI Małopolskim Treningu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych. Konkurencje były dostosowane do możliwości ruchowych naszych uczniów. Wszyscy uczestnicy dnia otrzymali złote medale, które zasłużyli swoją wytrwałościąalką. Spotkaniu towarzyszyła wspaniała atmosfera, pełna radości, uśmiechu, zrozumieniaznania dla każdego uczestnika. Takie zawody dają naszym uczniom nie tylko możliwość rozwijania zdolności ruchowych, ale również siłę do pokonywania własnych słabości. przygotaskowskazyżyckaalniach 180 listopada 2013r. klasy trzecie naszego gimnazjum udały sięizytą do dwóch szkół zawodowych. Skorzystaliśmyrganizowanychych placówkach dni otwartycha żywo zapoznaliśmy sięch ofertą edukacyjną. Uczestniczyliśmyajęciach prowadzonych przez nauczycieli zawodu, dowiedzieliśmy się jak wygląda tryb naukizkole zawodowej, jakie, oprócz zajęć programowych inne zajęcia oferują poszczególne placówki. Mamy nadzieję, że odwiedzinyych szkołach ułatwią podjęcie decyzji jaki zawód wybraćo której szkoły pójść. przygotaberal Od października br. goącimyaszej szkole dwoje wolontariuszy: Zuzankę Homolową ze Słowacjiamdiego Ozdemirurcjiwojej pracy nasi nowi przyjaciele kierują się troskązieci, wrażliwoącią, niosą bezinteresowną pomoc naszym uczniom, są pełni zaangażowania. Podejmują wiele interesujących inicjatywrowadzą interesujące zajęcia: cykl zajęć poszerzających wiadomościrajachtórych pochodzą, zajęcia plastycznełodszych grupach, Zajęcia muzyczne udziałajęciach koła krawieckiego wykonywanie ozdób choinkowych szkolny kiermasz, zajęcia ruchoweczniami czy nauka języka angielskiego dla uczniów. Program Młodzieżziałaniu Wolontariat Europejskiamach którego pracująas Zuzankaamdil, to program umożliwiający wolontariuszom podjęcie pracy społecznejrajach programurajach partnerskich. Powstał po to, by młodzi ludzie mogli zdobywać, kompetencjemiejętnoąci wpływające ich rozwój osobistyawodowy przez doąwiadczenia związanedukacją. przygotZyżyckaal Wolność to kruchy, wiecznie zagrożony skarb, którego trzeba zawzięcie bronić. Początkowo to doświadczeniaspomnienia II wojny światowej przykuwały uwagę artystów. Następnie Zachodzie mroczne retrospekcje zostały wyparte przez krytykę teraźniejszości. Ludność krajów Układu Warszawskiego padła ofiarą ogromnego ograniczania fundamentalnych praw. Ci, którzy się temu sprzeciwiali zaczęli bronić zdefiniowanych przez prawo swobód obywatelskich. Wieluich przepłaciło to życiem. Sztuka, zepchnięta boczne tory, nie tylko opisywała brutalną rzeczywistość rządów tyranirześladowań politycznych, lecz także wyrażała nadzieję życie oparte samostanowieniu, wolnościprawiedliwości. Tymczasem demokratyzacja Europy po zakończeniu zimnej wojny przyniosła nowe zagrożenie dla wolności obywatelskiej, jakim jest wszechobecny monitoringmię zapewnienia bezpieczeństwa. Wielki Bratzklany Człowiek to jedneajbardziej przerażających wizji przeszłościym rokuamach obchodów Święta Odzyskania Niepodległości uczniowie naszego gimnazjum udali się do Muzeum Sztuki