Noclegi Augustow Wiadomosci Sportowe

Noclegi Augustow Wiadomosci Sportowe

Dodatkowo udziałem wcześniejszych umowną ale i dziewczynka swoją która również Zamość długość trasy: około 450 km. dzień drugi: Zamość: zwiedzanie Rynek Wielki, renesansowy zespół urbanistyczny założonyVIatuszieżąysoka 52kademia Zamojskiej Muzeum Martyrologii „Rotunda fortyfikacje miejskie dzień trzeci: Klemensów: zwiedzanie zespołu pałacowego, rezerwat „Szumy Zwierzyniec: wizytaśrodku Edukacyjno-Muzealnym Roztoczańskego Parku Narodowego Krasnobród: pałac, drewniany spichlerz, kaplica Wodzie Żywiec. długość trasy: około 500 km. całkowita długość trasy: około 950 km. Wyjazd autokaremodz Żywcaarkingu przy Miejskim Ośrodku Kultury. koszt: 200 zł. lub 220 zł. dla osób dorosłych, które nie są członkami PTTK Przy zapisie wycieczkę obowiązuje wpisoweysokości 100 złrasa wycieczki może ulec zmianieczestnicy zabierają: aktualne legitymacje szkolne, studenckie itp pantofle, obuwie zmienne, podstawowe środki medyczneaja 2009odatkowe informacjeapisyiedzibie Oddziały PTTK Żywiec. 16 maja 2009ałac Potockich zbudowanytylu włoskiego renesansu, mauzoleum generała Józefa Chłopickiego Naczelnego Wodzayktatora powstania listopadowego Wyjazd autokaremodz Żywcaarkingu przy Miejskim Ośrodku Kultury. koszt: 35 zł. lub 40 zł. dla osób dorosłych, które nie są członkami PTTK osoba prowadząca: Andrzej Szewczyk, SKKT Gimnazjum nrywiec. długość trasy: około 130 km. Wyjazd autokaremodz Żywcaarkingu przy Miejskim Ośrodku Kultury. koszt: 23 zł. Dodatkowe informacjeapisyiedzibie Oddziały PTTK Żywiecomimo wejścia Polski do strefy Schengen, osoby dorosłe mogą przekraczać granice podstawie ważnego paszportu lub dowodu osobistego. Dzieciłodzież muszą posiadać paszporty lub dowody tymczasoweszystkie osoby przekraczające granicę państwową muszą być ubezpieczone. 23 maja 2009 Rajd Szlakiem wampirów. księżny Elżbiety Batory, bratanicy króla polskiego Stefana Batorego. Nazwano ją „Krwawą Hrabinąachtic najsłynniejszą seryjną morderczyniąistorii Węgierłowacji. Przed wycieczką zalecana lektura książki: Nižnánsky Jožo Pani zwiedzanie muzeum związanego Elżbietą Batory przejazd do miejscowości: wędrówka przez przełęcze, zwężeniakalnych miastach obok iglicantazyjnych formacji skalnychysokości około 800 zwiedzanie ruin Wyjazd autokaremodz Żywcaarkingu przy Miejskim Ośrodku Kultury. długość trasy: około 350 km. koszt: 35 zł. lub 40 zł. dla osób dorosłych, które nie są członkami PTTK osoba prowadząca: Andrzej Szewczyk, SKKT Gimnazjum nrywiecomimo wejścia Polski do strefy Schengen, osoby dorosłe mogą przekraczać granice podstawie ważnego paszportu lub dowodu osobistego. Dzieciłodzież muszą posiadać paszporty lub dowody tymczasoweszystkie osoby przekraczające granicę państwową muszą być ubezpieczone. 31 maja 2009ddzielny regulamin dostępnyiedzibie Oddziału PTTK. Dodatkowe informacjeapisyiedzibie Oddziały PTTK Żywiec. Komisja Turystyki Górskiejzerwca 2009ycieczka turystyczna „Szlakami Ziemi Opolskiej Góra św. Anny’2009 Tiele-Wincklerzasie „Święta kwitnących azalii Dobra: ruiny zamku Seherr-Thoss Góra św. Anny: Sanktuarium św. Anny Samotrzeciej, amfiteatr, Muzeum Czynu Powstańczego Strzelce Opolskie: ruiny pałacu strzeżone przez ducha Elżbiety, żony księcia mnich Władysława Białego Żywiec.Wyjazd autokaremodz Żywcaarkingu przy Miejskim Ośrodku Kultury. długość trasy: około 350 km. koszt: 40 zł. lub 45 zł. dla osób dorosłych, które nie są członkami PTTK osoba prowadząca: Andrzej Szewczyk, SKKT Gimnazjum nrywiec niedziela cztery dni XI Rajd,Szlakiem Stolic Europy Drezno’2009 trasa: dzień pierwszy: Żywiec przekroczenie granicy polsko-czeskiejieszynie Bouzov: zwiedzania bajkowego zamku pochodzącegoIIItórego właścicielem od 1699 do chwili obecnej są Krzyżacy Jičỉn: pałacVIII/XIXlbrechta Wallensteina Děčỉn długość trasy: około 500 km. dzień drugi: śniadanie przejazd doliną Łaby Drezno zespół pałacowo- parkowy Zwinger, Galeria Drezdeńska, zespół muzealny Albertyna, kościół Trzech Króli, skarbiec, Pfundolkerei Děčỉn długość trasy: około 150 km. dzień trzeci: śniadanie Königstein: zwiedzanie twierdzy Moritzburg: Muzeum Baroku znajdujące sięawnym pałacyku myśliwskim położonym 14 kmierunku północno-zachodnim od Drezna Miśnia: Muzeum Porcelany zamek Augusta Mocnegotoplen Děčỉn długość trasy: około 220 km. dzień czwarty: śniadanie spacer po Szwajcarii Czeskiej Lemberk: zwiedzanie pochodzącego241amku otoczonego ogrodemtylu angielskim Litomyšl: piękny renesansowy zamek568ratislawa Pernejn przekroczenie granicy czesko-polskiejieszynie Żywiec. długość trasy: około 500 km. ałkowita długość trasy: około 1370 km. Wyjazd autokaremodz Żywcaarkingu przy Miejskim Ośrodku Kultury. Przewidywany koszt wycieczki: około 500 zł Przy zapisie wycieczkę obowiązuje wpisoweysokości 200 złrasa wycieczki może ulec zmianieczestnicy zabierają: aktualne legitymacje szkolne, studenckie itp pantofle, obuwie zmienne, podstawowe środki medyczneonieważ przewidziano wycieczkierenie górskim, uczestnicy muszą być wyposażenidpowiednie obuwie oraz odzieżomimo wejścia Polski do strefy Schengen, osoby dorosłe mogą przekraczać granice podstawie ważnego paszportu lub dowodu osobistego. Dzieciłodzież muszą posiadać paszporty lub dowody tymczasoweażdy uczestnik powinien mieć dodatkowe środki wyżywienie oraz wstępy do muzeów Proszę załatwić sobie dodatkowe, bezpłatne ubezpieczeniearodowego Funduszu Zdrowiaym celu należy pobraćiejscu pracy: dorośli druki: ZUS ZUA, ZUS RMUA, dzieci dodatkowo druk ZUS ZCZA; szczegółowe informacje tel. 033 harmonogram wycieczekiedzibie Oddziału PTTK. organizatorzy: Koło przewodników PTTKywcu, Urząd Miejskiywcu, KTGiK „Kangchendzonga” przy Gimnazjum nr Żywcu. organizator: KTGiK „Kangchendzonga” przy Gimnazjum nr Żywcu 21 lipca 2009edenaście dni. zakwaterowanie: Schronisko Młodzieżoweiałymstoku Szkoła miejscowości Mickuny Litwieejonie Wileńskim. Wyjazd autokaremodz Żywcaarkingu przy Miejskim Ośrodku Kultury Baranów Sandomierski zwiedzanie późnorenesansowego zamku Lubomirskich oraz Muzeum Zagłębia Siarkowego Kozłówka zwiedzanie Muzeum Zamoyskich oraz Galerii Socrealizmu Grabarka: Sanktuarium Świętej Górze, wokół cerkwi pw. Przemienienia Pańskiego znajduje się około 10 krzyży Białystok długość trasy: około 600 kmzień drugi: Białystok: zwiedzanie zespołu pałacowego Branickich, kościoła katedralnego pw. Wniebowzięcia NPM Supraśl zwiedzanie muzeumałacu Archimandrytów Szlak Tatarski: Kruszyniany: zwiedzanie drewnianego meczetuVIIIraz mizaru Bohoniki: zwiedzanie meczeturugiej połowy XIXwięta Woda: czerpanie wody ze źródła przy kaplicy pw. Matki Bożej719iałystok długość trasy: około 150 km. Choroszcz: zwiedzanie pałacu Branickich Tykocin: pomnik hetmana Stefana Czarnieckiego, który był starostą niegrodowym Tykocina, zwiedzanie synagog restauracjaradycyjnymi potrawami kuchni żydowskiej, kościół pw. Świętej Trójcy, ruiny zamku Kurowo: Narwiański Park Narodowy Białystok długość trasy: około 120 km. Hajnówka: zwiedzanie cerkwi prawosławnej pw. Świętej Trójcy Białowieski Park Narodowy: Białowieża, zwiedzanie Rezerwatu Pokazowego Zwierząt Muzeum Przyrodniczego okołoodzinny spacer po puszczańskich szlakach pod opieką przewodnika, podziwianie Dębów Królewskich Hajnówka: odpoczynekarzeołodii Białystok długość trasy: około 160 kmzień piąty: Białystok Goniądz: Biebrzański Park Narodowy, spacer