Noclegi Augustow Zsr Zarzecze

Noclegi Augustow Zsr Zarzecze

Ekran nie stracił ryzykowne połączenie sytuacji której gibsona nie jest do ostatniego miejsca. Swą obecnością zaszczyciła nas młodzież, kombatanci oraz inni pasjonaci historii. Organizatorem spotkania byli członkowie wolsztyńskiego koła ZOR RP przy wsparciu Burmistrza Wolsztyna Andrzeja Rogozinskiegoamach współpracyakresie promowania kultury, sztuki, ochrony dóbr kulturyradycji oręża wojska polskiego. Kolejnym spotkaniemego cyklu będzie prelekcja por. dr Józefa Ladrowskiego wiceprezesa ZG ZOR RP temat „Armia Krajowa okręg Poznań inspektorat Środarzebiegu spotkania będziemy informować bieżąco. Członkowie Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego wzięli udziałI Katyńskim Marszu Cieni. 14 kwietnia 2013 roku ulicami Warszawy przeszedł kolejny Katyński Marsz Cieni” Marsz odbywał sięałkowitym milczeniu przerywanym jedynie komendami konwojentówKWD. Marsz wyruszył spod Muzeum Wojska Polskiegolejami Jerozolimskimi, Nowym Światem, Krakowskim Przedmieściem, Stare Miasto, Długąonifraterską przed Pomnik Golgoty Wschodu Poległymomordowanym Wschodzie. trzech postojach czytano korespondencjębozówstaszkowie, Starobielskuatyniu. placu Zamkowym odczytano nazwiska pomordowanych nieludzkiej ziemi. Wśród wyczytanych osób znalazły się także nazwiska 21 osóbolsztyńskiej Listy Katyńskiej Odczytano także nazwisko ppor. piechoty WP Wolskiego który był nauczycielemaszczorzeego postać wcielił się Szwed członek ZOR- dyrektor Szkołyaszczoru. Zakończenie marszuymboliczne nakrycie ofiar mordu kirem wszystkich chwytało za serce. Były autentyczne łzyzruszeniaI KMC, którego organizatorem był Jarosław WróblewskiH „Zgrupowanie Radosław” uczestniczyło 25 Grup Historycznych, oraz członkowie Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. marsz ZOR przygotował książki „Wolsztyńska Lista Katyńska” dr Krzysztofa Błaszczykaserokopie rozkazu nr 794niaarca 1940 rokutórym Stalin poleca dokonać mordu polskich oficerach WP, Policji Państwowej, Korpusu Ochrony Pogranicza, oraz kapelanach. Wśród zamordowanych znalazła się także córka generała Józefa Dowbora Muśnickiego, ppor pilot Lewandowskaarszu udział wzięło przeszło 120 rekonstruktorówistorycznych mundurachpoki. Towarzyszyła im także grupa kobietziecitrojachamtego okresu. Marsz współtworzyli członkowie Rodzin Katyńskichieszkańcy Warszawy. Kolumnę jeńców poprzedzał oryginalny samochód więźniarka „czornyj woron Marszego przesłanie to uczczenie pamięci ofiar pomordowanych „nieludzkiej ziemirzypominanieaszej tragedii narodowej. Musimy pamiętać, że blisko 80 pomordowanych to nasi poprzednicy, oficerowie rezerwy, którzy kierując się zawołaniem Bóg Honorjczyzna oddali swe życie dla Ojczyzny. Biuletynormacie PDF do obejrzenia po kliknięciu miniaturkę pierwszej strony Dostojny Jubilat sympatyk Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 12 kwietnia delegacja członków Związku Oficerów Rezerwy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Okręgu Mazowieckiegokładzie: płk rez. Józef Borecki, kptt. spocz. Józef Lemański oraz przedstawiciel Urzędu Gminy Jabłonna Seweryn Kosiorek odwiedziła najstarszego członka koła ZKRPWPhotomowie kptt. spocz. Stanisława Sierawskiego, który obchodził 98. rocznicę urodzin. Jubilat, urodzony 12 kwietnia 1915ostał powołany do odbycia służby wojskowej 21 marca 1937ozpoczął ją2. pułku piechotyodlinie Twierdzytopniu kaprala 32. pp brał udziałalkachbronie Modlina do czasu kapitulacji. Kapral Sierawski pełnił funkcję zastępcyastępnie dowódcy sekcji granatnikówatalionu 32 ppzasie walk pod Nowym Dworem Maz. został awansowany do stopnia plutonowego. Po kapitulacji Twierdzy Modlinniu 28 września 1939ostał odznaczony Krzyżem Walecznych. Wrazieloma kolegami, towarzyszami broni, został osadzonybozie jenieckimławie. Gdy wybuchło Powstanie Warszawskie, zgłosił się do szeregów powstańczych. Po wyzwoleniu zamieszkał stałehotomowie, gdzie założył rodzinęrowadził działalność rzemieślniczą. Nasz Dostojny Jubilat to człowiek wyjątkowyielkiej skromnościzlachetności. Wielki patriota, kochający ludzi, przyjaciel młodzieży. Pomimo sędziwego wieku jest wyjątkowo sprawny, nadal sprawuje funkcję zastępcy prezesa koła Związku. Otrzymał wiele odznaczeńyróżnieńn. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Walecznych, Krzyż AK, Warszawski Krzyż Powstańczy, Medal Pro-Memoria. Szanowanyubiany przez kolegów oraz znajomych. Jest człowiekiemtórego emanuje dobroćczciwość. Pan Stanisław Sierawski wrazałżonką przyjęli naswoim domu. Listyczeniami wrazoszem kwiatów przekazała Jubilatowi Muniak wójt gminy Jabłonna. Gratulacje odczytał oraz wręczył kwiaty przedstawiciel gminy Seweryn Kosiorek. Koledzy ZOR RP Okręg Mazowiecki wręczyli Jubilatowi okolicznościową plakietkę Związkuismo gratulacyjne. Podczas spotkania gospodarze poczęstowali nas wspaniałym ciastemiła atmosfera sprzyjała chwilom refleksjispomnień, którymi Jubilat dzielił sięośćmi. Szanowny Jubilacie, żyj namdrowiuadości 200 lat Panie Stanisławie. Święto Saperaazowieckiego Pułku Saperów 12 kwietnia 2013a zaproszenie dowódcyazowieckiego Pułku Saperów delegacja Okręgu Mazowieckiego Związku Oficerów Rezerwy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego uczestniczyłabchodach Święta Saperaazaniu Nowym. Okręg Mazowiecki ZOR RP reprezentowali: płk rez.Józef Borecki, ppłk rez.Wiesław Patuła, kptt. spocz. Józef Lemański oraz druhowie Zbigniew Frydrychowiczadeusz Bieńkowski. Po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości, Dowódca Wojsk Lądowych gen. broni Zbigniew Głowienkasyście dowódcy pułku płk. Adama Przygody dokonali przeglądu pododdziałów. Po odegraniu hymnu państwowegoficjalnych wystąpieniach nastąpiła ceremonia odznaczeń oraz wyróżnień dla żołnierzyracowników cywilnych wojska. Delegacja ZOR RP Okręgu Mazowieckiego przekazała dowódcyułku Saperów podziękowanie oraz okolicznościową statuetkę. Oficjalną część uroczystości zakończyła defilada oraz pokaz sprzętu wojskowego. 12 kwietnia delegacja ZOR RP Okręgu Mazowieckiego uczestniczyłabchodach 73. rocznicy zbrodni katyńskiejtórej zginęło również kilkudziesięciu oficerów związanychegionowem. We wspólnej modlitwie podczas mszy świętejościele Matki Bożej Fatimskiej wzięli udziałn. przedstawiciele władz samorządowych, duchowieństwo, przedstawiciele wojska, policji, związków kombatanckich, członkowie ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego młodzieżarcerze oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy. Powagiroczystego charakteru uroczystości dodały wystawione licznie poczty sztandarowe. Proboszcz parafii ks. prałat Tomasz Chciałowski powitał przybyłych uroczystość gościarafian. Bardzo wymowną homilię wygłosił do zebranych ks. prałat pułkownik Zenon Pawelak, proboszcz parafii garnizonowejegionowie. Po zakończonej mszy św. odbyła się uroczystość składania przez poszczególne delegacje wiązanekwiatów pod pomnikiem ofiar katyńskich, który znajduje się placu przykościelnym. Wiązankę od ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Okręgu Mazowieckiego złożyła delegacjakładzie płk rez. Józef Borecki, ppłk rez. Jerzy Wądołkowski oraz kptt. spocz. Józef Lemański. Uroczystości takie są niezwykle ważne dla środowiska. Pozwalają budować świadomość narodowąercach zarówno młodych jakych starszych obywateli. Natomiast dla tych, którzy tworzyli naszą historię dla ich rodzin, są świadectwem naszej pamięci. Upamiętnili pamięć ofiar zbrodni katyńskiejniu 14 kwietnia 2013 rokułogowcuutna odbyły się uroczystościkazji 73. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Obchody zorganizował Miejski Komitet Ochrony Pamięci Walkęczeństwautnie przy współpracySZZ „Solidarność” Podregion Kutno. Uroczystości rozpoczęła msza śwntencji pomordowanych Wschodzie oraz tragicznie zmarłychatastrofie lotniczej pod Smoleńskiemanktuarium. Najświętszej Marii Pannyłogowcu, którą odprawiona była przez ks. Piotra Kalisiakas. Dobrodzieja. Poczty sztandarowe zostały wystawione przez: Radę Miasta Kutno, Policję, Straż Pożarną,