Prywatne Kwatery W Augustowie

Prywatne Kwatery W Augustowie

Peak academy dostają serii nie arthouse'owymi filmie mnóstwo strachu przed przez Wojewódzki Sztab Wojskowyarszawieentrum Konferencyjnym Wojska Polskiego. Ustanowioneniuaździernika 2012 roku święto TOAW przypadaocznicę wydania przez Radę Regencyjnąekreturzystąpieniu do formowania narodowej armii regularnej. Uroczystość była okazją nie tylko do spotkańozmów, ale teżiekawy sposób nawiązywała do historii terenowych organów administracji wojskowej oraz ich teraźniejszości. Zasłużonym osobom wręczone zostały odznaczenia państwowe, medale resortowe, ryngrafy oraz listy pochwalne. Wśród przybyłych gości bylin Jacek Kozłowski Wojewoda Mazowiecki, gen. bryg. Krzysztof Domżalski Szef Zarządu Organizacjizupełnień SG WP, gen. bryg. Wiesław Grudziński Dowódca Garnizonu Warszawa oraz płkt. spocz. Zygmunt Łabędzki Prezes Stowarzyszenia Kawalerów Orderu Virtuti Militarizęści artystycznej wystąpił Reprezentacyjny Zespół Artystyczny WPogatymtrakcyjnym programem, jak zawsze życzliwie przyjmowanyagradzany gromkimi brawami. Uroczystość była również okazją do poinformowania wielu Gościalszym rozwoju struktur Związku Mazowszuieście Stołecznym Warszawa. 15 października 2013 rokuali sesyjnej Starostwa Wolsztyńskiego odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze ZKRPWP kołaolsztynie. Wśród zaproszonych gości byli: Starosta Wolsztyna Ryszard Kurp, Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski, płkt. spocz mgr Henryk Karliński Prezes Lubuskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRPWP, oraz ppor. rez Maciej Myczka członek ZG ZOR RPrezes Kołaolsztynie. Zebranie rozpoczęło się od uroczystego wprowadzenia Sztandaru Związku przez port spocz. Siankowskiegoort spocz. Podlaskiego. Bardzo sprawny przebieg zebrania zapewniło prezydium zebraniasobach prezesa koła mjr. Stefana Matuszkiewiczaekretarz Janiny Kurkimieniu Prezesa Zarządu Głównego ZOR RP płk dypl. mgr Stanisława Tomaszkiewiczaałej społeczności oficerskiej ZOR okolicznościowy adresyczeniami dalszej owocnej pracy rzecz Członkówwiązku przekazał ppor. Maciej Myczka. Koledzyratniego Związku dokonali wyboru władz kolejną kadencję. Głównym tematem obradyskusji były sprawy związaneprawnieniami kombatanckimi. Zasłużonym Członkom wręczono medale Za Zasługi dla ZKRPWP, oraz okolicznościowe dyplomy uznania. Odznaka honorowa „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” dla Szkoły Podstawowej nr Wolsztynie 14 października 2013 rokukazji Święta Edukacji Narodowejzkole Podstawowej nr Wolsztynie odbyła się uroczysta akademia, podczas której wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak przekazał ręce dyrektora szkoły Artura Łozińskiego odznakę honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego Wyróżnienie to przyznawane jest od 14 lat instytucjom, które poprzez swoją działalność wnoszą wybitny wkładozwój kulturalny, społeczny naukowyatriotyczny województwa wielkopolskiego. Dyrektor szkołyorącycherdecznych słowach podziękował za złożenie wnioskudznaczenie Zarządowi Głównemu ZOR RPsobach Prezesa Zarządu Głównego płk dypl. mgr Stanisława Tomaszkiewicza, wiceprezesa dr. Włodzimierza Kwaśniewicza, oraz członka zarządu głównego ppor. rez. inż. Macieja Myczki. Dr Kwaśniewiczwoim wystąpieniu podkreślił osiągnięcia szkoły przestrzeni 50 lat ze szczególnym uwzględnieniem nauczania historii oraz wychowania patriotycznegoroczystości udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych miastaowiatu Wolsztynniach: 26 czerwca6 października 2013 roku czworo członków ZOR RP Kołaolsztynie przeprowadziłozkole Podstawowej Nrajęciaakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, oraz żywe lekcje historii pt„70 rocznica bitwy pod Lenino0 rocznica śmierci gen. Sikorskiego Lekcje zakończono przejażdżką historycznym samochodem wojskowym GAZ AM. Zajęcia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniemzięłoich udział łącznie 644 uczniów. Historyczną brońmundurowanie udostępniło Lubuskie Muzeum Wojskoweielonej Górzerzonowieentrum Wykładowo Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej, 28 września 2013 roku odbyło się Poznańskie Forum Duszpasterskietórym wzięli udziałn Arcybiskup Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolskiolsce, Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, przedstawiciele świata naukiultury, parlamentarzyści oraz członkowie Prezydium Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Prezes Zarządu Głównego płkt. spocz. Stanisław Tomaszkiewicz zapoznał zebranychłównymi kierunkami rozwoju naszej oficerskiej Wspólnotyrajuagranicą. Prezes Stanisław Tomaszkiewicz2 rocznicę powstania Związku Oficerów Rezerwy RP miał okazję do osobistej rozmowyrcybiskupem Celestino Miglioretanisławem Gądeckimzasie której poinformowałoli jaką odegrałyciuziałalności Związku, nasz Członek Honorowy, Błogosławiony Paweł IInelegacja Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiegokładziełk rez. dr inż. Wiesław Światłowski przewodniczący delegacjipor. rez. inż. Maciej Myczkaa Pocztu Sztandarowegopor. rez. Krzysztof Dobrowolski- chorąży pocztu Sztandarowegopor. rez. Zbigniew Heliński asysta pocztu Sztandarowegopor. rez. mgr Szwed członekpr. rez. Paweł Kuderka członekgr Cecylia Longier członek wzięła udziałroczystościach rocznicy Bitwy pod Arnhem, lądowania Polskiej Samodzielnej Brygady Spadochronowej im. gen. Stanisława Sosabowskiegoiejscowości Drielamach operacji „Market Garden” terenie Holandii. Uroczystości rozpoczęły sięodz.15becności weteranów oraz licznie przybyłych gościożnych regionów przed Pomnikiemriel, wprowadzeniem sztandarów, przemówieniami władz miasta Driel oraz Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Pana dra Borkowskiego. Zostały złożone kwiatyieńce od gospodarzyicznie przybyłych gości. Całej uroczystości towarzyszył chór dziecięcy. Wieczorem odbyła się mszaobliskim kościelesyście pocztu sztandarowegorygady Powietrzno-Desantowej im. Gen. Sosabowskiegorakowa oraz Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiegona cmentarzuverbetuweodz. 11 odbyły się uroczystości które rozpoczęły się wprowadzeniem orkiestry Brytyjskich Sił zbrojnych, kompanii honorowej ze sztandaremrygady Powietrzno-Desantowej im. Gen. Sosabowskiegorakowa oraz sztandarów jakie towarzyszyły podczas operacji „Market Garden Dalszy etap uroczystości to msza prowadzona przez księżyastorabecności chóru, oraz przemówieniałożenie wieńców przed pomnikiem poległych żołnierzy. Wszystkim uroczystościom towarzyszył podniosły nastrój oraz